A projektről

A projekt tartós együttműködést hoz létre a Mura folyó magyarországi és horvátországi közös határszakasza mentén található természetközeli élőhelyek biodiverzitásának megőrzése érdekében az önkormányzatok, iskolák és civil szervezetek között. A projekt célja a hagyományos tájhasználati módok kutatása és felelevenítése a helyi diákok és a lakosság bevonásával, bemutató és információs központ létrehozása, kiállítások szervezése, lakossági tudatformálás, néprajzi, tájhasználati és természetismereti oktatási segédanyag és interaktív honlap összeállítása, tanulmányok megjelentetése. A projekt fő célcsoportjai a helyi lakosság, a diákok, és a térség gazdasági és civil szereplői, illetve a helyi önkormányzatok és iskolák. A projekt az alapvető természetvédelmi célok megvalósításán túl jelentős hatással lesz a térség gazdasági fejlődésére a helyi lakosság jövedelemtermelő lehetőségeinek bővítésével.

A folyó egykor szervesen kapcsolódott a helyi lakosság életéhez. A víztest, a partját kísérő erdők és az abban kialakított irtásrétek jelentették a megélhetést a helyiek számára. A hagyományos gazdálkodás évszázadai majd az ezt felváltó külterjes (extenzív) gazdálkodás évtizedei alatt kialakult egy olyan tájhasználat, amely táj- és élőhely-léptékben is magas diverzitású volt. Az elmúlt pár évtizedben ez a harmonikus kapcsolat megbomlott. A lakosság elfordult a folyótól és ez a diverzitás nagymértékű csökkenéséhez vezetett. Megjelent az iparszerű hasznosítás (erdők, szántók) és nagyon visszaszorult a fenntartható fejlődést szolgáló extenzív gazdálkodás. A gyerekeknek nincs módja az iskolában megismerni közvetlen környezetük élővilágát és hagyományos tájhasználatát, néprajzi értékeit, pedig ezeken keresztül növelhető a szülőföldhöz való kötődés.

A Mura környékén még nem történtek visszafordíthatatlan leromlások, a természetközeli élőhelyek és a táj még menthető. Ezt mutatja, hogy hamarosan várható a Mura-menti Tájvédelmi Körzet kihirdetése. A lakosságnak vissza kell találnia az őt régebben tápláló és ellátó folyóhoz. A lakosság idősebb tagjai még azon ismeretek birtokában vannak, amelyek összegyűjtésével, bemutatásával sikerülhet az extenzív gazdálkodás felelevenítése az ártéri területeken. Csak akkor sikerülhet a természeti értékek megőrzése, ha a lakosság ismét a folyó felé tud fordulni. Ez segítséget fog nyújtani a helyiek életkörülményeinek javításában. Célcsoportok: a Mura határterületén élő helyi lakosság, diákok, gazdasági szereplők, civil szervezetek, önkormányzatok.

A pályázat általános célja, hogy a Mura és a környező vízfolyások (Lendva, Kerka) mentén, a tágabb értelemben vett régió számára ajánlásokat dolgozzon ki a természetközeli gazdálkodási módokra (ártéri gazdálkodás, lágy turizmus, biogazdálkodás), ezzel a természetközeli erdők és rétek hosszú távú megőrzése is megvalósul. Célunk a folyómenti értékek megbecsülésének növelése, és beépítése a mindennapi életbe, a lakosság életkörülményeinek javítása, helyi identitástudatának erősítése.

A projekt speciális célkitűzései közétartozik feleleveníteni az extenzív és a hagyományos tájhasználati módokat, amelyek a folyót kísérő rétekre és erdőkre vonatkoznak. Az iskolásokon keresztül a szülők érdeklődését is felkelteni a folyó menti lehetőségek iránt. Megismertetni a helyieket a természeti értékekkel, és azokat olyan módon bemutatni a helyi lakosságnak, hogy segítséget nyújtsunk vele a folyóhoz való harmonikus kapcsolat újjáélesztéséhez. Olyan néprajzi, tájhasználati és természetismereti iskolai segédanyagot összeállítani, használatát bevezetni, amelynek a készítésében maguk a helyiek is részt vesznek. A régióra speciálisan jellemző élőhelyek kutatása, a hagyományos gazdálkodási módok megismertetése a gyerekekkel erősíti a szülőföldhöz való kötődést. A gyerekeken keresztül a felnőttek is fogékonyabbá válhatnak a helyi értékek megbecsülésére.